Προσωπικά Δεδομένα

Ταυτότητα Netvisor

Νάξου 103

11141 Αθήνα

Τηλέφωνο  2120002107

email: [email protected]

Δικτυακός τόπος: https://netvisor.gr.

Τι είδους δεδομένα συλλέγουμε και γιατί τα συλλέγουμε.

Εαν επιλέξετε να εγγραφείτε στην ιστοσελίδα μας θα υποβληθούν σε επεξεργασία τα παρακάτω δεδομένα.

Α.Όταν δημιουργείτε τον εταιρικό σας λογαριασμό στον ιστότοπό μας, καταχωρήσετε μια παραγγελία, εγγραφείτε στο ενημερωτικό newsletter μας συλλέγονται τα βασικά στοιχεία επικοινωνίας όπως διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το όνομα σας, το όνομα της εταιρείας, διεύθυνση, τηλεφωνικός αριθμός,ΑΦΜ και ΔΟΥ.

Β.Όταν συμπληρώνετε την φόρμα επικοινωνίας  συλλέγονται  η Επωνυμία της επιχείρησης καθώς και το email επικοινωνίας προκειμένου να σας παρέχουμε την ενημέρωση που χρειάζεστε για τις υπηρεσίες και τα προιόντα  της  Netvisor και για να σας εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε από τα δεδομένα μπορεί να χρησιμοποιηθούν για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους σκοπούς:

1.1.Για να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα μας.

1.2.Για την είσοδο (login) στον λογαριασμό σας στο netvisor.gr

1.3.Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας.

1.4 Για να μπορούμε να εκδίδουμε νόμιμα τιμολόγια και να επεξεργαζόμαστε συνναλαγές.

Τα δεδομένα σας δεν πωλούνται ή παραχωρούνται σε τρίτους εκτός από το ρητό σκοπό της παράδοσης του ζητούμενου προιόντος.

Σε καμία περίπτωση δεν γίνεται συλλογή και επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων.

 

Νομική Βάση

Η επεξεργασία των δεδομένων σας βασίζεται είτε στη συγκατάθεσή σας είτε σε περίπτωση που η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος ή για να λάβετε μέτρα κατά την παραγγελία σας πριν από τη σύναψη μιας σύμβασης.Εάν η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας επικοινωνώντας μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στη ταυτότητα ή μέσω του ιστότοπου μας.Για να συνάψετε σύμβαση σχετικά με την αγορά προϊόντων/υπηρεσιών της Netvisor, πρέπει να μας δώσετε τα απαιτούμενα προσωπικά δεδομένα. Αν δεν μας παράσχετε όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες, δεν θα είναι δυνατή η συναλλαγή με την εταιρεία μας.

Η Netvisor έχει λάβει τα απαραίτητα τεχνικά, φυσικά και οργανωτικά μέτρα για τη διατήρηση της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων από τυχαία ή παράνομη καταστροφή ή τυχαία απώλεια, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη χρήση, μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση, αποκάλυψη ή πρόσβαση και έναντι όλων των άλλων παράνομων μορφών επεξεργασίας.

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα μεταφερθούν ή αποθηκευτούν   από την Netvisor, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Netvisor δεν αποκαλύπτει ή κοινοποιεί τα δεδομένα σας παρά μόνο όταν απαιτείται από το νόμο.Η Netvisor θα εκδώσει συγκεκριμένα δεδομένα μόνο βάσει της σχετικής νομικής απαίτησης για την οποία θα σας ενημερώσει εκτός αν αυτό απαγορεύεται από τον νόμο.

Cookies

Πληροφορίες σχετικά με τα Cookies που χρησιμοποιούμε στο https://netvisor.gr/cookie-policy/

 

Πολιτική διατήρησης δεδομένων

Τα δεδομένα του λογαριασμού σας που υπόκεινται σε φορολογικούς κανονισμούς θα διατηρούνται έως και 5 έτη από την ακύρωση του λογαριασμού σας στο σύστημα μας.

Τα δεδομένα ρυθμίσεων και τα δεδομένα που δημιουργούνται από το σύστημα θα μαρκάρονται ως μη προσπελάσιμα και θα διατηρούνται στο σύστημα μας για 90 ημέρες μετά την διαγραφή του λογαριασμού σας στον ιστότοπο μας. Μετά από αυτό το χρονικό περιθώριο, διαγράφονται χωρίς ειδοποίηση.

 

Δικαιώματα που έχετε στα δεδομένα σας.

Επιγραμματικά τα δικαιώματά σας είναι τα ακόλουθα:

– Ανάκληση συναίνεσης

– Αίτημα πρόσβασης

– Διόρθωση προσωπικών δεδομένων

– Διαγραφή προσωπικών δεδομένων.

– Περιορισμός της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

– Αίτημα φορητότητας προσωπικών δεδομένων.

Μπορείτε να ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς επικοινωνόντας μαζί μας στο email [email protected] Αυτό δεν περιλαμβάνει δεδομένα που είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε για διοικητικούς ή νομικούς λόγους.

 

Ειδοποίηση παραβίασης προσωπικών δεδομένων.

Στην περίπτωση που διακυβεύονται τα δεδομένα σας, η Netvisor θα ειδοποιήσει εσάς και τις αρμόδιες Εποπτικές Αρχές  με πληροφορίες σχετικά με την έκταση της παραβίασης, τα επηρεαζόμενα δεδομένα και το σχέδιο δράσης της Netvisor για τη λήψη μέτρων για την εξασφάλιση των δεδομένων και για τον περιορισμό τυχόν επιζήμιων επιπτώσεων στα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα.

Αλλαγές στην πολιτική απορρήτου.

Οποιαδήποτε αλλαγή στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, θα δημοσιεύται εδώ  και θα ενημερώνεται η ημερομηνία τροποποίησης της .

Τελευταία τροποποίηση στις 10 Σεπτεμβρίου 2022.

 

 

 

Καλάθι αγορών